OSCAR VALLADARES SAMPLER COLLECTION

Oscar phiên bản giới hạn 12 điếu
OSCAR VALLADARES SAMPLER COLLECTION

Quy cách : hộp gỗ 12 điếu
Ring 52 Bao gồm 12 điếu tính từ Trái Sang Phải
🔹2012 by Oscar Valladares Connecticut
🔹2012 by Oscar Valladares Corojo
🔹2012 by Oscar Valladares Maduro
🔹2012 by Oscar Valladares Barber Pole
🔹Rosalila by Oscar Valladares Connecticut
( Exclusive in this sample)
🔹Rosalila by Oscar Valladares Corojo
🔹Rosalila by Oscar Valladares Maduro
🔹The oscar habano by Oscar Valladares
🔹The oscar Maduro by Oscar Valladares
🔹ALTA Q by Oscar Valladares
🔹Oscar Valladares Ciseron Edition
🔹 My way by Bayron Duarte ( Oscar Valladares
Tobacco & CO. Master Blender )
***inbox báo giá
#OSCAR #VALLADARES #SAMPLER #COLLECTION

#vietnam #hanoi #cigarlife #cigarhanoi
#phukiencigar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this:
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0932262351
Hotline: 093.226.2351