TỦ BẢO QUẢN CIGAR 𝐂𝐎𝐇𝐈𝐁𝐀-𝐇𝟕𝟑𝟓

14.000.000

  • – 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 :~𝟐𝟎𝟎-𝟑𝟎𝟎 Đ𝐢𝐞̂́𝐮
  • – 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐚̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠.
  • – 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠: 𝟕-𝟐𝟐 ° 𝐂
  • – Đ𝐨̣̂ 𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧: 𝟔𝟎% – 𝟖𝟎%
  • – 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐞̀𝐧 𝐋𝐄𝐃 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐦𝐚̆́𝐭. 𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝟑 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐚 𝐔𝐕
  • – 𝐊𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨̉ 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩. 𝟒 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐨̂̃ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐮̀𝐧𝐠.
  • – 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟒𝟑𝟎𝐱𝟒𝟓𝟎𝐱𝟔𝟒𝟎
  • – 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟐𝟒𝐤𝐠
  • – Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐚́𝐩 / 𝐭𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟐𝟎𝐕 -𝟐𝟒𝟎𝐕/ 𝟓𝟎𝐇𝐙
  • -𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭: 𝟖𝟎𝐖
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua TỦ BẢO QUẢN CIGAR 𝐂𝐎𝐇𝐈𝐁𝐀-𝐇𝟕𝟑𝟓
Img 0267
TỦ BẢO QUẢN CIGAR 𝐂𝐎𝐇𝐈𝐁𝐀-𝐇𝟕𝟑𝟓 14.000.000
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
%d bloggers like this:
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0932262351
Hotline: 093.226.2351